Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 97
Варна, 16.03.2017

ОТНОСНО: Преписка с вх. № 22/1б.03.17г.

С вх. № 221/16.03.2017 г. в РИК-Варна, е получена преписка с изх. № 3509/ 15.03.2017г. от Началника на РПУ Провадия.

На дата 15.03.2017г. в с. Медовец, Община Дългопол, Варненска област, при провеждане на предизборно мероприятие на Коалиция „Обединение ДОСТ“, в свое обръщение, по време на агитация, съпредставляващия коалицията Лютви Ахмед Местан е използвал език, различен от българския.

Съгласно оперативния план на Участък Дългопол на МВР предизборната проява на коалиция „Обединение ДОСТ“ в с. Медовец е охранявана от инспектор Красимир Петров Неделчев, мл. експерт Марин Величков Маринов, мл. експерт Станислав Георгиев Христов, мл. експерт Георги Добрев Вълчев, мл. експерт Пламен Владимиров Стоянов, като последните са очевидци, пряко възприели обръщението на г-н Лютви Местан на език, различен от българския.

Предизборната среща се е провела пред сградата на кметство Медовец с начален час 14:00ч. на 15.03.2017г. Според сведението на свидетелите Пламен Владимиров Стоянов, Марин Величков Маринов и Красимир Петров Неделчев, по-голямата част от речта, която е била произнесена от Местан, е била на турски език.

След запознаване с приложените към преписката доказателства – докладни записки и извършена проверка РИК-Варна намира за установено следното:

На дата 15.03.2017г. в с. Медовец, Община Дългопол, Варненска област, при провеждане на предизборно мероприятие на Коалиция „Обединение ДОСТ“, в свое обръщение, по време на агитация, съпредставляващия коалицията Лютви Ахмед Местан е използвал език, различен от българския.

Коалиция “Обединение ДОСТ“ е регистрирана за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. с решение №4252- НС / 08.02.2017 г. на ЦИК. Представляващи коалицията са Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов действащи заедно.

Кандидатската листа на коалиция „Обединение ДОСТ“ за 3 МИР-Варна изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. е регистрирана с решение № 33/21.02.2017 на РИК-Варна. Същото не е обжалвано.

Съгласно чл. 175 от ИК предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден, а съгласно §1, т.17 от ДР на ИК призива за подкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори представлява предизборна агитация.

Съгласно Глава ХІІ на ИК "Правила за провеждане на предизборна кампания", предизборната кампания и агитация се извършва на български език- чл.181 ал.2 ИК. Политическите партии имат задължението да провеждат публични прояви и да правят своите обръщения на български език-чл.6 ЗПП.

Използването на друг език, различен от български в предизборна кампания, представлява нарушение на чл.181 ал.2 ИК. Нарушението е в полза на коалиция „Обединение ДОСТ“. Същото е извършено в срока определен по чл.175 ИК за предизборна кампания и на територията на 3 МИР-Варна, като компетентен орган по установяването му е РИК-Варна.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т. 1 и т.20 във вр.181, ал. 2, чл. 495 ал.1, чл. 496 от Изборния кодекс, § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс РИК-Варна,

 

Р Е Ш И:

 УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския, предвидена в чл. 181 ал. 2 от ИК, от страна на коалиция „Обединение ДОСТ“, представлявана от Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов.

 УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския, предвидена в чл. 181 ал. 2 от ИК, от страна Лютви Ахмед Местан.

ОПРАВОМОЩАВА Председателя на РИК Варна да издаде акт за установяване на административно нарушение Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“..

ОПРАВОМОЩАВА Председателя на РИК Варна да издаде акт за установяване на административно нарушение на Лютви Ахмед Местан.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 16.03.2017 в 18:28 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения