Архив избори:
24.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 25.03.2017г. от 18:30 часа

23.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 24.03.2017г. от 17:30 часа

22.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 23.03.2017г. от 17:30 часа

21.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 22.03.2017г. от 18:30 часа

19.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 21.03.2017г. от 18:30 часа.

16.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 19.03.2017г. от 18:30 часа.

15.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 16.03.2017г. от 17:00 часа

12.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 15.03.2017г. от 17:00 часа

11.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 12.03.2017г. от 17:00 часа

10.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 11.03.2017г. от 17:00 часа

09.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 10.03.2017г. от 17:00 часа.

09.03.2017

Съобщение

Бюлетина за изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017г.

 

 

07.03.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 09.03.2017г. от 17:00 часа.

27.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 07.03.2017г. от 17:00 часа.

25.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 27.02.2017г. от 17:00 часа

24.02.2017

Съобщение

    С протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ за извършена проверка относно избиратели подкрепящи издигането на Красимир Жейнов като независим кандидат е установено наличие на 1197 броя коректни записа в подписката за издигането на независимия кандидат, с което са изпълнени законовите изисквания за регистрация.

Брой избиратели по представения за проверка списък- 1320

Установен действителен брой записи в подписката- 1350

Общ брой установени коректни записи- 1197

Общ брой установени некоректни записи- 96

Общ брой лица без избирателни права- 57, в т.ч.:     

 • Лица, поставени под запрещение- 1
 • Лица без постоянен адрес на територията на изборния район- 53;
 • Починали лица – 1 ;
 • Лица, които не са български граждани- 2.

 

    С протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ за извършена проверка относно избиратели подкрепящи издигането на Росица Йорданова като независим кандидат е установено наличие на 1181 броя коректни записа в подписката за издигането на независимия кандидат, с което са изпълнени законовите изисквания за регистрация.

Брой избиратели по представения за проверка списък- 1346

Общ брой установени коректни записи- 1181

Общ брой установени некоректни записи- 110

Общ брой лица без избирателни права- 55, в т.ч.:    

 • Лица без постоянен адрес на територията на изборния район- 49;
 • Починали лица – 3 ;
 • Лица, които не са български граждани- 3.

 

23.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 25.02.2017г. от 17:00 часа

 

22.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 22.02.2017г. от 17:00 часа

22.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 23.02.2017г. от 17:00 часа

 

21.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 21.02.2017г. от 17:00 часа

16.02.2017

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

Секция № 096   Читалище "В.ЛЕВСКИ", ул. "Лоза" №5, фитнес зала;                                                       

Секция № 119   I ЕГ - ул."Подвис" №29, ет.1, стая 105;

Секция № 129   В и К Варна ООД, ул. "Прилеп" №33, административна сграда на районни служби;

Секция № 130   ПГ по туризъм "Проф. Асен Златаров" №1, етаж 1, стая 10;

Секция № 137   Дом на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, ул."Ген. Столетов" №3, I ет.;

Секция № 152   РЗИ - ул."Брегланица" №3, аула "Проф. д-р Капрелян";

Секция № 170   Клуб на пенсионера, ж.к "Чайка", бл.67;

Секция № 176   ОУ "Панайот Волов", кв."Виница", ул."Димитър Солунски", №4, ет.I, стая 101.

 

РАЙОН "ОДЕСОС"

Секция № 008   СУ "Св.Климент Охридски", ул."Михаил Колони" №10;

Секция № 017   СУ "Димчо Дебелянов", ул."Русе" №2;

Секция № 038   Клуб на пенсионера - ул."Ген.Колев" №59;

Секция № 040   СУЕО "Ал.С.Пушкин", ул.''Проф.Державин" №12;

Секция № 073   Ул. "Черни връх" №60 - Клуб на пенсионера;

Секция № 079   СОУ "Елин Пелин", ул. "Тодор Влайков" №18.

 

РАЙОН "МЛАДОСТ"

Секция № 192   ОУ "Никола Вапцаров", ж.к "Възраждане" II м.р., за лица със затруднено зрение - изкачват се стъпала;

Секция № 214   ОУ "Добри Чинтулов", ж.к "Трошево", ул."Милосърдие" №12;

Секция № 246   СОУ "Гео Милев" , ж.к "Младост", бул. "Република" №124а, за лица  с увредено зрение - изкачват се стъпала;

Секция № 281   ПГ по електротехника, ж.к "Победа", ул."Върба" №24, за лица с увредено зрение - изкачват се стъпала.

 

РАЙОН "ВЛАДИСЛАВОВО"

Секция № 291  ОУ "Патриарх Евтимий", ж.к "Вл. Варненчик" I м.р., ул. "Д. Дончев" №10;

Секция № 303  ДГ №42 "Българче", ж.к "Вл. Варненчик" I м.р., ул. "Г.Минков";

Секция № 313  ОУ "Стоян Михайловски", ж.к "Вл. Варненчик" II м.р;

Секция № 327  СУ "П.К Яворов", ж.к "Вл. Варненчик" III м.р;

Секция № 338  I ОУ, ж.к "Вл. Варненчик" IV м.р.

 

РАЙОН "АСПАРУХОВО"

Секция № 362  НУ "Васил Левски", ул. "Места" №27;

Секция № 370  СУ "Любен Каравелов", ул. "Народни будители" №17 А.

 

КАМЕНАР

Секция № 383 бивше Читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон" I, №8;

Секция № 384 ОУ "Добри Войников", ул."С. Врачански" - за лица със затруднено зрение - изкачват се стъпала;

Секция № 385 ОУ "Добри Войников", ул. "С Врачански" - за лица със затруднено зрение - изкачват се стъпала.

 

 ЗВЕЗДИЦА

Секция № 386 Кметство Звездица, ул. "Феникс" №59.

 

 

КОНСТАНТИНОВО

Секция № 387 с.Константиново, ул."Васил Левски" №36, ет.1.

 

ОБЩИНА АВРЕН

 Всички избирателни секции на територията на Община Аврен се помещават на първите етажи на съответните сгради и са пригодени  с достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден от гласоподаватели с увреждания се приемат всеки работен ден, включително и в изборния ден на адрес: с. Aврен, ул. "Тодор Ноев"8, както и на телефони 05106/ 2730, 05106/ 7777 и 05106/ 2495 от 8:00 до 16:30 часа.

ОБЩИНА ДЕВНЯ

 Секция № 004  гр. Девня, кв. Девня, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Секция № 009  гр. Девня, кв. Девня, дневен център за хора с увреждания

Заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден от гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще се приемат от 07.00 ч. до 18.00 ч. на телефон 0519 47011 или на адрес гр. Девня, бул.”Съединение” № 78. 

 

 

ОБЩИНА ВЕТРИНО 

Секция № 001  Училище, с. Неофит Рилски;

Секция № 002  Читалище, с. Габърница;

Секция № 003  Клуб на пенсионера, с. Млада гвардия;

Секция № 004  Младежки клуб, с. Невша;

Секция № 005  Училище, ул. "Кирил и Методий" №2, с. Белоградец;

Секция № 006  Училище, ул."Кирил и Методий" №2,  с. Белоградец;

Секция № 007  Клуб на пенсионера, с. Ягнило;

Секция № 008  Младежки дом, ул."Христо Ботев"№21, с. Доброплодно;

Секция № 009  Клуб на пенсионера, ул."Христо Ботев" №21, с. Доброплодно;

Секция № 010  Читалище, с. Момчилово;

Секция № 011  Кметство, с. Средно село;

Секция № 012  Ритуална зала, ул."Г. С. Раковски" №24, с. Ветрино;

Секция № 013  Клуб на пенсионера, ул."Г. С. Раковски", с. Ветрино.

  

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Секция № 007 - гр.Дългопол, ул."Тодор Илиев" №1 - Ритуална зала "Младост".

Заявки за помощ се приемат от 08:00 часа до 12:30 часа и от 13:30 часа до 17:00 часа, всеки работен ден, включително и в изборния ден на телефон 0517/22185.

 

 

ОБЩИНА БЯЛА 

Секция № 001  - гр.Бяла, ул. "А.Премянов" № 79, Комплекс”Морски бриз”;

Секция № 002  - гр.Бяла, ул. "А.Премянов" № 14, площад „Европа“ / бивш Туристически инф.център /;

Секция № 003 – с.Горица, административната сграда на кметския наместник;

Секция № 004 – с.Господиново, / бивш търговски обект / магазин на ПК“Приморие“ /;

Секция № 005 – с.Дюлино, Клуб на пенсионера;               

Секция № 006 – с.Попович, административната сграда на Читалище „Васил Левски”.      

За придвижването на избирателите с увреждания в изборния ден ще бъдат осигурени служебни превозни средства.

Заявки за осигуряване на транспорт ще се приемат до 16.00 часа на 24-ти март 2017 г. , като следва :

 1. На място: в административните сгради на:
 • Община Бяла – с адрес: гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” №29, фронт офис

Кметствата   – с адреси по населени места: с.Горица, с.Господиново, с.Дюлино и с.Попович.    

     2. По телефона:

 • 05143/ 23 79 – за гр.Бяла
 • 05143/ 40 74 – за с.Горица и с.Самотино
 • 051428/ 224 – за с.Господиново
 • 051428/ 220 – за с.Дюлино
 • 05143/ 23 70 – за с.Попович

 

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

Секция № 013  СУ "Димитър Благоев", гр.Провадия.

За придвижването на избирателите в изборния ден, ще бъде осигурен транспорт, като за същият се подават заявки на телефон: 0518/ 4 27 02.

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Секция № 007 - ДГ "Първи юни", ул. "Хан Маламир" №9, кв. "Младост", гр.Белослав.

До изборния ден ще бъдат приемани заявки за транспорт на телефони: 05112/3549 и 05112/ 3553 от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, включително и в изборния ден.

 

15.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 20.02.2017г. от 17:00 часа

14.02.2017

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ТРЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН-ВАРНА

РИК-Варна напомня, че крайния срок за:

 • За заявяване на желание за гласуване извън страната е 28.02.2017г.;
 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 11.03.2017г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 11.03.2017г; 

 

Всеки избирател има възможността да провери адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • На интернет адрес http://www.grao.bg/elections/ ;
 • Чрез SMS на номер 18429 ;
 • На телефон 0800 1 4726- телефонът е безплатен за цялата страна.

 

14.02.2017

Съобщение

РИК-Варна напомня на представителите на политически партии и коалиции, че крайния срок за регистрация на кандидатски листи за изборите,  насрочени на 26 март 2017г.,  е до 17:00 часа на 21 февруари 2017г.

10.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 15.02.2017г. от 17:00 часа

08.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК- Варна  е насрочено за 10.02.2017г. от 17:00 часа.

06.02.2017

Съобщение

Следващото заседание на РИК -Варна е насрочено за 08 февруари 2017г. от 17:00ч.

04.02.2017

Съобщение

Първо заседание на РИК 03-Варна ще се проведе на 04 февруари 2017г. от 16:30 часа в Областна управа-Варна

04.02.2017

Съобщение

Следващо заседание на РИК-Варна е насрочено за 17:00 на 06.02.2017

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 174 / 26.03.2017

  относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

 • № 173 / 26.03.2017

  относно: Секция № 03 01 00 001

 • № 172 / 26.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения