Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 87
Варна, 12.03.2017

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК в Дом за възрастни хора, МБАЛ „Царица Йоанна- Провадия“ и два броя ПСИК на територията на Община Провадия, при провеждане на изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017г.

С вх. № 169/12.03.2017г. от Община Провадия е постъпила пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА състави на СИК в Дом за възрастни хора, МБАЛ „Царица Йоанна- Провадия“ и два броя подвижни секционни избирателни комисии за Община Провадия от секция 03 24 00 044 до секция с номер 03 24 00 047, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение, и им издава удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.  

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 12.03.2017 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения