Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 84
Варна, 12.03.2017

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК за приемане на бюлетини, при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

С вх. № 165/11.03.2017г. в РИК-Варна е постъпило писмо от ЦИК относно упълномощаване на двама членове на РИК-Варна от различни партии и коалиции, за приемане на бюлетини от „ДЕМАКС“АД или печатница на БНБ. РИК-Варна, в изпълнение на Решение №4278/11.02.2017. т.14 и сл. и с оглед осъществяване на правомощията си по ИК за контрол при приемането, транспортирането и съхранение на бюлетините, на основание чл.72 ал.1 т.1 и т.13 от ИК.

Р Е Ш И:

Определя следните членове на РИК:

 1. 1. Галя Петрова Димитрова, ЕГН ********** -член на РИК-Варна и
 2. Марияна Георгиева Пантелеева ЕГН ********** -член на РИК-Варна,

Като ги упълномощава както следва:

 1. Упълномощава, определените в настоящото решение, членове на РИК-Варна да подпишат Приемо-предавателен протокол и всякакви други книжа с „ДЕМАКС“ АД или печатница на БНБ, относно получаване на бюлетини за Трети изборен район –Варна за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.
 2. Упълномощава двамата членове относно осъществяване на цялостен контрол при приемането, транспортирането и доставката на бюлетини за Трети изборен район – Варна при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.      Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 12.03.2017 в 17:26 часа

Календар

Решения

 • № 174 / 26.03.2017

  относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

 • № 173 / 26.03.2017

  относно: Секция № 03 01 00 001

 • № 172 / 26.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения