Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 82
Варна, 11.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „Движение права и свободи“

С вх. № 157/10.03.2017г. в РИК-Варна е постъпило заявление от ПП „Движение права и свободи“ за регистрация на 161 броя застъпници в за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

Приложени са заявление за регистрация на застъпници- Приложение №40, декларации-приложение №43, списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на предствляващия.

                                            

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 156 /сто и петдесет и шест/ броя застъпници са изпълнени изискванията на чл.117 и чл.118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и т.16,  във връзка  с чл.117, ал.4 и чл. 118, ал.2  от ИК и Решение № 4172 /01.02.2017г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА 156 броя застъпници на ПП „Движение права и свободи“, съгласно приложение към настоящото решение.

 

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

3. ОТКАЗВА да регистрира Бахри Бедри Хюсеин, Славчо Насков Иванов, Илиян Еленов Демирев, Георги Василев, Алексиев, Митко Иванов Маринов .

 

4. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистър на застъпниците

на ПП „Движение за права и свободи“ .

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 11.03.2017 в 18:07 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения