Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 77
Варна, 10.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал с вх. №146/09.03.2017 г. за нарушения на правилата за водене на предизборна кампания.

      С вх. №146/09.03.2017 г. в РИК-Варна, е получено копие на преписка с рег. № 442р-7505/07.03.2017г. по сигнал, съдържащ данни за нарушение на изборните правила на територията на IV РПУ на МВР.

 

       Видно от преписката на дата 07.03.2017г. в сайта „Спътник“ е публикувана статия: „ДОСТ агитира на турски жителите на Аспарухово“. Твърдяната агитация се е извършвала от микробус, на турски език. Към статията е прикачен видеоклип с дължина от 00:42 секунди. В цитирания клип, от тонколони на син микробус „Фолксваген“, с регистрационен номер В 9308 РТ, се извършва агитация за номер 13 в бюлетината - коалиция “Обединение ДОСТ“ на език, различен от българския. Микробусът е облепен с лика на водача на коалиция “Обединение ДОСТ“ за 3 МИР- Венцислав Каймаканов, номер 13 в бюлетината, надпис в полукръг -“Обединение ДОСТ“, а под него в полукръг „ДОСТ НПСД“, с изобразено ръкостискане между тях и надпис-„купуването и продаването на гласове е престъпление“. По случая е извършена проверка от IV РПУ на МВР. Установено е, че собственик на МПС с номер В 9308 РТ е Реджеб Митхат Реджеб. Същият е регистриран под номер 7 в кандидатска листа на коалиция „Обединение ДОСТ“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. с решение № 33/21.02.2017 на РИК-Варна. От органите на полицията са свалени сведения от двама свидетели, приложени по преписката. Свидетелят МГМ твърди, че на ул.“А.Монев“ в кв.Аспарухово, град Варна, на дата 07.03.2017г от синьо МПС, „облепено с плакати на „ДОСТ“, озвучени по мегафон, ясно се чували думите „ДОСТ бурда“ на турски език. Свидетелят СГС твърди , че на ул.“Розова долина“ в кв.Аспарухово, град Варна на дата 07.03.2017г от синьо МПС, озвучено с тонколони се чувала силна музика и реч на турски език.

 

След запознаване с видеоклипа, качен в посочения по-горе сайт „Спътник“ и извършена проверка РИК-Варна намира за установено следното:

           На дата 07.03.2017г в кв.Аспарухово(в град Варна), на улица „А.Монев“ и ул.“Розова долина“, при провеждане на предизборна кампания е използван език, различен от „български“ по повод извършване на агитация в полза на коалиция “Обединение ДОСТ“, регистрирана под номер 13 в бюлетината за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. За предизборната кампания и проведената агитация е използван син микробус Фолксваген, с регистрационен номер В 9308 РТ, собственост на Реджеб Митхат Реджеб- регистриран кандидат от коалицията в 3 МИР. Микробусът е облепен с лика на водача на коалиция “Обединение ДОСТ“ за 3МИР- Венцислав Каймаканов. Липсва задължителното съгласно чл.183 ал.2 ИК обособено поле с надпис: “ купуването и продаването на гласове е престъпление“ заемащо не по-малко от 10 процента от агитационния материал. Чрез използване на озвучителна техника е отправян призив за подкрепа в полза на коалицията.

        Коалиция “Обединение ДОСТ“ е регистрирана за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. с решение №4252- НС / 08.02.2017 г. на ЦИК. Представляващи коалицията са Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов действащи заедно.

   Кандидатската листа на коалиция „Обединение ДОСТ“ за 3 МИР-Варна изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. е регистрирана с решение № 33/21.02.2017 на РИК-Варна. Същото не е обжалвано. Под номер едно в листата на коалицията е регистриран Венцислав         Йорданов       Каймаканов, а под номер седем Реджеб Митхат Реджеб.

     Съгласно чл. 175 от ИК предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден, а съгласно §1, т.17 от ДР на ИК призива за подкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори представлява предизборна агитация.

     Съгласно Глава ХІІ на ИК "Правила за провеждане на предизборна кампания", предизборната кампания и агитация се извършва на български език- чл.181 ал.2 ИК. Политическите партии имат задължението да провеждат публични прояви и да правят своите обръщения на български език-чл.6 ЗПП.

Използването на друг език, различен от български в предизборна кампания, представлява нарушение на чл.181 ал.2 ИК. Нарушението е в полза на коалиция „Обединение ДОСТ“. Същото е извършено в срока определен по чл.175 ИК за предизборна кампания и на територията на 3 МИР-Варна, като компетентен орган по установяването му е РИК-Варна.

     Предвид горното и на основание чл. 72, ал.1, т. 1 и т.20 във вр.181, ал. 2 от Изборния кодекс, § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс РИК-Варна,

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския, предвидена в чл. 181 ал. 2 от ИК, от страна на коалиция „Обединение ДОСТ“, представлявана от Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов.

УКАЗВА на представляващите коалиция „ Обединение ДОСТ“, че проявите относно предизборната агитация съгласно Изборния кодекс се провежда на български език.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 10.03.2017 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения