Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 69
Варна, 09.03.2017

ОТНОСНО: Утвърждаване на графичен файл за образец на бюлетина и тираж.

 С вх.132/07.03.2017г. на РИК-Варна е получено писмо от ЦИК във връзка с предпечатната подготовка и одобряване на тираж на бюлетините за изборите за народни представители , насрочени на 26 март 2017г.

 С оглед горното и във връзка със Решение 4278/11.02.2017г. на ЦИК т.5 и сл., РИК-Варна разгледа проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за изборите за народни представители , насрочени на 26 март 2017г., както и необходимия за нормалното провеждане на изборния процес тираж на бюлетини за трети изборен район-Варна.

 На основание чл. 72, ал.1, т.1 във връзка с т.12 и т.18 от ИК и Решение 4278/11.02.2017г. на ЦИК, РИК- Варна,

РЕШИ:

1.УТВЪРЖДАВА проект на графичен файл за предпечатен образец на бюлетина за изборите за народни представители , насрочени на 26 март 2017г.за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.

2.УТВЪРЖДАВА тираж на бюлетина за изборите за народни представители , насрочени на 26 март 2017г. за трети изборен район-Варна, съгласно приложение.

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 09.03.2017 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения