Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 66
Варна, 25.02.2017

ОТНОСНО: Жалба с Вх. № 115/24.02.2017г.

С вх. № 115/24.02.2017г. в РИК-Варна е получена жалба от Лидия Стоянова Ганева.

 

         Жалбоподателката сезира РИК-Варна, че e установила вписване на личните й данни- три имена, ЕГН, точен адрес в подписка подкрепяща регистрацията на независимия кандидат Росица Пенчева Йорданова, като същата не е давала съгласие за използване на личните й данни, не е участвала в подписката и не се е подписвала в нея. След служебно извършена проверка РИК-Варна установи, че в подписката в подкрепа регистрацията на независим кандидат Росица Пенчева Йорданова под №1346 фигурира името и ЕГН-то на жалбоподателката.

Инициативните комитети са регистрирани в КЗЛД като администратори на лични данни съгласно ЗЗЛД.

Тъй като в жалбата се навеждат твърдения за злоупотреба с лични данни, то компетентен орган за произнасяне е КЗЛД.

Предвид горното на основание чл. 72, ал. 1 от ИК, РИК-Варна,

РЕШИ:

Изпраща по компетентност на КЗЛД, жалбата на Лидия Стоянова Ганева.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Зам. председател: Илиян Иванов Карагьозов

* Публикувано на 25.02.2017 в 17:28 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения