Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 64
Варна, 25.02.2017

ОТНОСНО: Oбявяване на номер в бюлетината на независим кандидат в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  С решение №41/21.02.2017 на РИК-Варна е регистриран Красимир Иванчев Жейнов като независим кандидат за народен представител в изборите насрочени на 26 март 2017г.

  С протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ за извършена проверка относно избиратели подкрепящи издигането на Красимир Жейнов като независим кандидат е установено наличие на 1197 броя коректни записа в подписката за издигането на независимия кандидат.

  С решение №42/21.02.2017 на РИК-Варна е регистриран Росица Пенчева Йорданова като независим кандидат за народен представител в изборите насрочени на 26 март 2017г.

  С протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ за извършена проверка относно избиратели подкрепящи издигането на Росица Йорданова като независим кандидат е установено наличие на 1181 броя коректни записа в подписката за издигането на независимия кандидат.

 

 С решение на ЦИК №4344/22.02.2017г. чрез жребий е определена поредността на номерата в бюлетината за партиите и коалициите регистрирани в ЦИК в изборите насрочени на 26 март 2017г.

 

  Съгласно решение № 4298/13.02.2017г. на ЦИК номерата на независимите кандидати за народни представители следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите като се спазва поредността на регистрацията на независимите кандидати от съответния избирателен район.

Предвид горното на основание чл.72 ал.1, т.12 от ИК във връзка с решение 4298-НС от 13.02.2017г. на ЦИК, РИК-Варна

 

 

РЕШИ:

 1. ОБЯВЯВА пореден   № 22 в бюлетината за избори, насрочени на 26 март 2017г., за номер на независимия кандидат за народен представител - Красимир Иванчев Жейнов.
 2. ОБЯВЯВА пореден   № 23 в бюлетината за избори, насрочени на 26 март 2017г., за номер на независимия кандидат за народен представител – Росица Пенчева Йорданова .

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Зам. председател: Илиян Иванов Карагьозов

* Публикувано на 25.02.2017 в 17:27 часа

Календар

Решения

 • № 174 / 26.03.2017

  относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

 • № 173 / 26.03.2017

  относно: Секция № 03 01 00 001

 • № 172 / 26.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения