Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 61
Варна, 23.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Варна, при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

С вх. № 110/23.02.2017г. на РИК е постъпило предложение от кмета на община Варна за състав на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

     1.НАЗНАЧАВА Секционни избирателни комисии за Община Варна при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г., както следва:

-Район Одесос - от секция с номер от 03 06 01 001 до 03 06 01 086 ;

-Район Приморски - от секция с номер 03 06 02 087 до 03 06 02 191, от 03 06 02 388 до 03 06 02 392;   03 06 02 394 до 03 06 02 403;

- Район Младост - от секция с номер 03 06 03 192 до 03 06 03 290, от 03 06 393, от 03 06 404 до 03 06 03 405;

-Район Владислав Варненчик - от секция с номер 03 06 04 291 до 03 06 04 351;

-Район Аспарухово - от секция с номер 03 06 05 352 до 03 06 05 377 и 03 06 05 406;

-Кметство Тополи - от секция с номер 03 06 00 378 до 03 06 00 381;

-Кметство Казашко - секция с номер 03 06 00 382;

-Кметство Звездица - секция номер 03 06 00 386;

-Кметство Каменар - от секция с номер от 03 06 00 383 до 03 06 00 385;

-Кметство Константиново - секция с номер 03 06 00 387;

     2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Варна.

     3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Варна.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.  

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 23.02.2017 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения