Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 58
Варна, 23.02.2017

ОТНОСНО: Промяна в кандидатска листa на коалиция „Обединение ДОСТ“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

С решение №33/21.02.2017 г. е регистрирана кандидатскaта листa коалиция „Обединение ДОСТ“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

С вх. №75/21.02.2016г в РИК- Варна е депозирана декларация от Ерол Нури Рафат, заемащ пета позиция в предложението за кандидатска листа на коалиция „Обединение ДОСТ“, с която желае да бъде заличен от предложението на кандидатската листа на коалицията.

 

С вх. №101/23.02.2017г. е постъпило предложение от представляващия коалиция „Обединение ДОСТ“ на мястото на заличения Ерол Нури Рафат, под №5 е кандидатската листа да бъде регистриран Гюлейдин Исмаил Кюзим.

     На основание чл.72,ал.1, т.8 във връзка с чл.258,ал.5 от ИК, РИК - Варна:

 

РЕШИ:

 1. Регистрира Гюлейдин Исмаил Кязим в кандидатската листа на коалиция „Обединение ДОСТ“       за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.
 2. Обявява следната подредба на кандидатската листа за коалиция „Обединение ДОСТ“       за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

     №     Собствено, бащино и фамилно име

 1. Венцислав          Йорданов       Каймаканов
 2. Халил      Ахмед Юмер
 3. Севинч    Саидова         Хасанова
 4. Ашкън     Исмет Якуб
 5. Гюлейдин Исмаил Кязим
 6. Зелиха      Мухаремова  Исаева
 7. Реджеб     Митхат           Реджеб
 8. Динчар    Бейджит         Хюсеин
 9. Джемал    Мустафа         Джемал 

     3. Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на коалиция „Обединение ДОСТ“   за изборите, насрочени на 26 март 2017г. в Трети избирателен район-Варна.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 23.02.2017 в 17:49 часа

Календар

Решения

 • № 174 / 26.03.2017

  относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

 • № 173 / 26.03.2017

  относно: Секция № 03 01 00 001

 • № 172 / 26.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения