Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 51
Варна, 22.02.2017

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Суворово, при провеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

     С вх. № 90/22.02.2017г. на РИК е постъпило предложение от кмета на община Суворово за състав на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

     1.НАЗНАЧАВА Секционни избирателни комисии за Община Суворово от секция 03 26 00 001 до секция с номер 03 26 00 013, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

     2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Суворово.

     3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Суворово.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.  

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 22.02.2017 в 17:34 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения