Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 171
Варна, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 476/26.03.2017 г.

С вх.№ 476/26.03.2017 г. по електронна поща в РИК-Варна е постъпила жалба от Мирела Димитрова. В жалбата се излага, че Йордан Петров Костов по прякор Дачо, който бил бивш кандидат за кмет от БСП за село Златина, Община Провадия, област Варна, извършвал купуване на гласове в собствения му магазин за хранителни стоки в селото, който се намирал в непосредствена близост до СИК № 40. Жалбоподателката сочи, че до същата секция непознати за нея лица купували гласове в полза на партия Воля, Моли за извършването на проверка.

Предвид изложеното в жалбата, РИК намира, че в случая са наведени твърдения за извършени престъпления по чл. 167 и следващи от НК, за установяването и преследването на които РИК не е компетентна.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по жалба с вх. № 476/26.03.2017 г.

ПРЕПРАЩА жалба с вх. № 476/26.03.2017 г. на Районна прокуратура Провадия по компетентност за извършване на проверка.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 27.03.2017 в 08:18 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения