Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 169
Варна, 26.03.2017

ОТНОСНО: Сведение вх. № 462/26.03.2017 г.

С вх. № 462/26.03.2017 г. в РИК-Варна е постъпило Сведение от Силвия Стефанова Милева, в което се твърди, че в секция 008 в гр. Варна, училище „Климент Охридски“ един от членовете на СИК не виждал ъглите за късане от изборните листи.

При извършена от РИК проверка бе установено, че изборният процес в секцията протича нормално и всички членове на СИК имат нормално зрение. Наред с това изложеното в жалбата не съставлява нарушение на никоя от разпоредбите на Изборния кодекс.

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

Оставя жалба с вх. № 462/26.03.2017 г. без уважение като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 27.03.2017 в 08:16 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения