Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 167
Варна, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба вх. № 469/26.03.2017 г.

С вх. № 469/26.03.2017 г. по електронна поща в РИК-Варна е постъпила жалба от Юлиян Йорданов, в която излага, че на 08.03.2017 г. в кметството на с. Доброглед, Община Аксаково кметският наместник не е приел подаваната от майка му Славка Стоянова декларация за гласуване по настоящ адрес.

След извършена от РИК проверка се установи, че лицето Славка Стоянова не е подала изискуемото Заявление – Приложение № 12 от утвърдените от ЦИК изборни книжа съгласно чл. 36 ал. 1 от ИК за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес. Лицето се е намирало в сградата на кметството по повод заплащане на данъци и само е попитало относно процедурата за вписване в списъците, която му е била разяснена.

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

ОСТАВА жалба вх. № 469/26.03.2017 г. без уважение като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 26.03.2017 в 21:00 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения