Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 166
Варна, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба вх. № 465/26.03.2017 г.

С вх. № 465/26.03.2017 г. по електронна поща в РИК-Варна е постъпила жалба от Борислав Илиянов Чалъков, в която излага, че на 26.03.2017 г. неправомерно не е бил допуснат да гласува в секция 181, находяща се в ОУ Панайот Волов в кв. Виница, гр. Варна, въпреки че своевременно бил заявил желанието си да бъде включен в избирателните списъци по настоящия си адрес.

След извършена справка от РИК Варна бе установено, че лицето има право да гласува и е включено в основния списък на избирателите в секция № 181 находяща се в ОУ Панайот Волов в кв. Виница, гр. Варна. На членовете на СИК 181 са дадени указания незабавно да допуснат избирателя да гласува.

С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

УКАЗВА на СИК 030602181 да допуснат лицето Борислав Илиянов Чалъков да гласува в секция 181 предвид, че последният е вписан в избирателния списък на секцията след представяне на необходимите документи.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 26.03.2017 в 20:58 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения