Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 164
Варна, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 437/26.03.2017 г.

С вх.№ 437/23.03.2017 г. в РИК-Варна по електронна поща е постъпила жалба от Тихомир Турлаков, в която се твърди, че в интернет сайт на медия от гр. Варна е публикувано социологическо проучване в деня за размисъл – 25.03.2017 г., като е посочен и следния линк за достъп: http://varnahot.com/%d0%bd%d0%b5 %d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d0%b8%d0% b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d1%81%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%bd/. При активиране на линка се зарежда посочения интернет сайт и публикуваното на 25.03.2017 г. социологическо проучване, като се твърди, че същото е извършено от ГИСДИ – посочени са конкретни очаквани резултати по политически партии и коалиции. Наред с това в публикувания на интернет страницата материал е налице и призив да не се гласува за определени политически партии – БСП и ГЕРБ.

РИК Варна намира, че в случая е нарушена разпоредбата на чл. 182 ал. 4 от ИК, която предвижда, че не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Предвид горното и на основание чл. 72 ал. 1 т. 1 и т.20 от ИК във връзка с чл.182, ал.4 от ИК,

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за водене на предизборна агитация 24 часа преди изборния ден.

ВЪЗЛАГА на ОД на МВР Варна да установи нарушителя – собственика на интернет сайт VARNAHOT.COM с оглед ангажиране на административно-наказателната му отговорност.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 26.03.2017 в 20:35 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения