Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 161
Варна, 26.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 459/26.03.2017 г.

С вх.№ 459/26.03.2017 г. в РИК-Варна е постъпила жалба от Стелиана Стоянова Тодорова в качеството й на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“. В жалбата се излага, че на 26.03.2017 г., че в коридорите на училището в с. Кипра, Община Девня, където е разположена СИК, се извършва предизборна агитация от кметския наместник на селото.

При извършена проверка на място от членове на РИК-Варна твърдяните в жалбата нарушения не бяха установени.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

Оставя жалба с вх. № 459/26.03.2017 г. без уважение като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 26.03.2017 в 20:30 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения