Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 154
Варна, 25.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на упълномощените представители от Коалиция „БСП за България“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

С вх. № 408/25.03.2017г. в РИК-Варна е постъпил списък от БСП за регистрация на 12 /дванадесет / броя представители, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

 

След извършена проверка по реда на Решение №4173/01.02.2017г. на ЦИК, РИК-Варна констатира, че за 11 броя представители са изпълнени изискванията на закона.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124, ал.4 от ИК и Решение №4173/01.02.2017г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна списък на  11 представители на Коалиция „БСП за България“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 25.03.2017 в 18:59 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения