Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 152
Варна, 25.03.2017

ОТНОСНО: Определяне технически сътрудници на РИК-Варна.

С оглед подпомагане дейността на РИК-Варна при провеждане на изборите избори за народни представители, насрочени на 26 март 2017г, на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ИК, във връзка с чл.78 ИК и Решение № 4131-НС/26.01.2017г.-ЦИК, РИК - Варна:

 

 

РЕШИ:

 

     Определя за технически сътрудници към РИК-Варна при провеждане на избори за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г. , следните лица:

Крум Ламбов Стефанов , ЕГН **********

 

считано от датата на взимане на решението до седем дни от обявяване на изборните резултати. Месечното възнаграждение е съгласно Решение № 4131-НС/26.01.2017.на ЦИК.

     Копия от решението да се изпрати на Областна администрация Варна за сключване на граждански договор с определеното за експерт лице и до ЦИК.

 

     Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 25.03.2017 в 18:58 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения