Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 147
Варна, 24.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на упълномощените представители от ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

С вх. № 374/24.03.2017г. е постъпил списък от ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за регистрация на 12 / дванадесет / брой представители, които да ги представляват в изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

 

След извършена проверка по реда на Решение №3718/04.10.2016г. на ЦИК, РИК-Варна констатира, че за 12 брой представители са изпълнени изискванията на закона.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.124, ал.4 от ИК и Решение №4173/01.02.2017г. на ЦИК, РИК-Варна

 

Р Е Ш И:

 

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна списък 12 на представители на ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения