Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 140
Варна, 24.03.2017

ОТНОСНО: Промени в СИК в Област Варна за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

Постъпили са предложения за промени в състава на СИК за Област Варна, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 26 март 2017г., както следва: с вх. №348/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Провадия за смяна състава на СИК, с вх. №352/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Ветрино за смяна състава на СИК, с вх. №353/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Суворово за смяна състава на СИК, с вх. №355/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Дългопол за смяна състава на СИК, с вх. №361/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Долни чифлик за смяна състава на СИК, с вх. №364/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Провадия за смяна състава на СИК, с вх. №366/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Аврен за смяна състава на СИК, с вх. №370/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Аврен за смяна състава на СИК, с вх. №371/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Аксаково за смяна състава на СИК, с вх. №372/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Ветрино за смяна състава на СИК, с вх. №375/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Белослав за смяна състава на СИК, с вх. №377/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Аксаково за смяна състава на СИК, с вх. №386/24.03.25017г на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на Община Белослав за смяна състава на СИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1, т.4 и т.5 от ИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

      

 1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК съгласно горепосочените  предложения и анулира издадените им удостоверения.

     

 1. НАЗНАЧАВА членове на СИК  съгласно горепосочените  предложения и им издава удостоверения съгласно ИК.

 

 1. Утвърждава актуален към 24.03.2017г. състав на СИК в Област Варна.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 24.03.2017 в 18:24 часа

Календар

Решения

 • № 174 / 26.03.2017

  относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

 • № 173 / 26.03.2017

  относно: Секция № 03 01 00 001

 • № 172 / 26.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения