Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 119
Варна, 22.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на допълващи застъпници на Коалиция „БСП за България“

С вх. № 306/22.03.2017г. в РИК-Варна е постъпило заявление от Kоалиция „БСП за България“   за регистрация на допълващи застъпници 163 броя застъпници за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

Приложени са заявление за регистрация на допълващи застъпници- Приложение №40, декларации-приложение №43, списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените допълващи застъпници, пълномощно на представляващия.

                                            

След извършена проверка, РИК-Варна констатира, че за 157 /сто петдесет и седем/ броя застъпници са изпълнени изискванията на чл.117 и чл.118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и т.16,  във връзка  с чл.117, ал.4 и чл. 118, ал.2  от ИК и Решение № 4172 /01.02.2017г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

 

 1. РЕГИСТРИРА 157 броя допълващи застъпници на Kоалиция „БСП за България“, съгласно приложение към настоящото решение.
 2. ИЗДАВА удостоверения на допълващи регистрираните застъпници.
 3. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистър на допълващите застъпници на Kоалиция „БСП за България“.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 22.03.2017 в 20:55 часа

Календар

Решения

 • № 174 / 26.03.2017

  относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

 • № 173 / 26.03.2017

  относно: Секция № 03 01 00 001

 • № 172 / 26.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения