Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 111
Варна, 21.03.2017

ОТНОСНО: Регистрация на допълващи застъпници на Коалиция „БСП за България“

С вх. № 283/20.03.2017г. в РИК-Варна е постъпило заявление от Kоалиция „БСП за България“   за регистрация на допълващи застъпници 2 броя застъпници за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017г.

Приложени са заявление за регистрация на допълващи застъпници- Приложение №40, декларации-приложение №43, списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените допълващи застъпници, пълномощно на представляващия.

                                            

След извършена проверка, РИК-Варна констатира, че за 2 /два / броя застъпници са изпълнени изискванията на чл.117 и чл.118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и т.16,  във връзка  с чл.117, ал.4 и чл. 118, ал.2  от ИК и Решение № 4172 /01.02.2017г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

 

 1. РЕГИСТРИРА 2 броя допълващи застъпници на Kоалиция „БСП за България“, съгласно приложение към настоящото решение.
 2. ИЗДАВА удостоверения на допълващи регистрираните застъпници.
 3. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистър на допълващите застъпници на Kоалиция „БСП за България“.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 21.03.2017 в 19:36 часа

Календар

Решения

 • № 174 / 26.03.2017

  относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

 • № 173 / 26.03.2017

  относно: Секция № 03 01 00 001

 • № 172 / 26.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения