Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 102
Варна, 19.03.2017

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 237/17.03.2017г.

С вх.№ 237/17.03.2017г. в РИК-Варна, е получена жалба от Николай Василев Цветков, почетен член на Дружеството на инвалидите на гр. Варна.

В жалбата се прави искане, председателя на РИК-Варна да проконтролира какво е предприел кмета на Община Варна за осигуряване на обществения ред на ул. „Войнишка“.

Към жалбата са приложени копие от уведомително писмо до кмета на Община Варна с рег. № РД 16018559ВН_002ВН/10.03.2017г. и копие от жалба до кмета на Община Варна рег.№ РД16018553ВН/22.08.2016г. В уведомителното писмо и в жалбата са наведени твърдения, че в сградата на Оркид гардънс в кафе- аперитив „Студио 21“ се организират шумни партита за времето след 22:00 часа. Шумът от кафе-аперитива пречел на живущите на ул. „Войнишка“ и се моли кметът да предприеме съответните мерки за опазване на обществения ред.

От наведеното в жалбата е видно, че не се твърдят нарушения на ИК или други нормативни актове, регламентиращи провеждането на изборите. РИК-Варна не е компетентен орган да осъществява контрол върху кмета на Община Варна.

 

Предвид горното на основание чл. 72, ал. 1 т.1 и т.20 от ИК, РИК-Варна,

РЕШИ:

Отхвърля жалбата като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Мария Тодорова Тодорова

* Публикувано на 19.03.2017 в 18:50 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 26.03.2017

    относно: Публикуване на протоколи на СИК за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

  • № 173 / 26.03.2017

    относно: Секция № 03 01 00 001

  • № 172 / 26.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 474/26.03.2017 г.

всички решения