Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 93
Варна, 09.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване състав на избирателна секция в лечебно заведение с COVID отделение на територията на Община Провадия при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

С вх. № 217/09.11.2021 г. в РИК-Варна е постъпило писмо от Община Провадия с пълната документация по провеждане на консултациите относно съставите на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с Решение № 844-ПВР/НС-02.11.21г.

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА състав на секционна избирателна комисия за Община Провадия за секция с № 032400049- Covid отделение в „Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна-Провадия“ ЕАД, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение, и им издава удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 09.11.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 162 / 21.11.2021

    относно: Промени в СИК в Област Варна при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени на 21 ноември 2021г-втори тур.

  • № 161 / 21.11.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур.

  • № 160 / 21.11.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур

всички решения