Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 92
Варна, 09.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“

С вх. № 185/05.11.2021г. и вх.№ 201/08.112021 г. в РИК-Варна са постъпили заявления от Коалиция „БСП за България“ и списъци с общо 162 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г. Приложени са списъци на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 136 / сто тридесет и шест /  броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 832-ПВР/НС/ 29.10.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение 832-ПВР/НС/ 29.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 136 / сто тридесет и шест /  броя упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“, съгласно приложение към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация на 26 /двадесет и шест/ броя упълномощени представители.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател:    

Велин Жеков

Секретар:

Марияна Георгиева Пантелеева

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 09.11.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 162 / 21.11.2021

    относно: Промени в СИК в Област Варна при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени на 21 ноември 2021г-втори тур.

  • № 161 / 21.11.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур.

  • № 160 / 21.11.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур

всички решения