Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 91
Варна, 09.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

С вх.№ 189/05.11.2021 г. в РИК-Варна е постъпило заявление от ПП „Движение за права и свободи“ и списък на 43 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г. Приложени са заявления и списъци на хартиен и технически носител. С вх. № 204/09.11.2021 г. е постъпило искане във връзка с горепосоченото заявление за поправка на допусната грешка при изписването на данните на упълномощен представител.

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 43 /четиридесет и три/ броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 832-ПВР/НС/ 29.10.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК и Решение № 832-ПВР/НС/ 29.10.2021 г.  на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 43 /четиридесет и три/  броя упълномощени представители на ПП „Движение права и свободи“, съгласно приложение към настоящото решение.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател:    

Велин Жеков

Секретар:

Марияна Георгиева Пантелеева

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 09.11.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 162 / 21.11.2021

    относно: Промени в СИК в Област Варна при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени на 21 ноември 2021г-втори тур.

  • № 161 / 21.11.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур.

  • № 160 / 21.11.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур

всички решения