Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 60
Варна, 14.10.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК за приемане на бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

       Във връзка с приемане на бюлетини, отпечатани от оторизирана печатница за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г. и в изпълнение на Решение № 617 – ПВР/НС/ 29.09.2021 г., т.14 и сл., и с оглед осъществяване на правомощията си по ИК за контрол при приемането, транспортирането и съхранение на бюлетините, на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.13 от ИК., РИК – Варна,                                                      

Р Е Ш И:

Определя следните членове на РИК:

 1. Калин Илиев Горанов, ЕГН ... – член на РИК-Варна и
 2. Светла Живкова Николова, ЕГН ...– член на РИК-Варна за приемане на бюлетини от печатница на БНБ или друга оторизирана от ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

Като ги упълномощава следното:

 

Упълномощава, определените в настоящото решение, членове на РИК-Варна да подпишат Приемо-предавателен протокол  и всякакви други книжа с печатница на БНБ или друга оторизирана от ЦИК печатница относно получаване на бюлетини за Трети изборен район –Варна за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

Упълномощава двамата членове относно осъществяване на цялостен контрол при приемането, транспортирането и доставката на бюлетини за Трети изборен район – Варна  при провеждане за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

            Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 14.10.2021 в 17:34 часа

Календар

Решения

 • № 61 / 14.10.2021

  относно: Промяна седалището на РИК-Варна

 • № 60 / 14.10.2021

  относно: Определяне на членове на РИК за приемане на бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

 • № 59 / 14.10.2021

  относно: Назначаване състави на СИК на територията на Община Аксаково при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 14 ноември 2021 г.

всички решения