Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 51
Варна, 13.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Бяла при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 14 ноември 2021 г.

            С вх. № 72/13.10.2021 г. на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на община Бяла за състави на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6,8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна,

Р Е Ш И:

  1. .НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за Община Бяла при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 14 ноември 2021 г., както следва:

- от секция с номер от 03 05 01 001 до 03  05 01 006.

Съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

      2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Бяла.

      3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Бяла.

   Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 13.10.2021 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 61 / 14.10.2021

    относно: Промяна седалището на РИК-Варна

  • № 60 / 14.10.2021

    относно: Определяне на членове на РИК за приемане на бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

  • № 59 / 14.10.2021

    относно: Назначаване състави на СИК на територията на Община Аксаково при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 14 ноември 2021 г.

всички решения