Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 20
Варна, 07.10.2021

ОТНОСНО: регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г. в Трети избирателен район-Варненски.

С вх.№ 31/06.10.2021 г. в РИК-Варна е постъпило предложение от политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, представлявана от Петър Николаев Клисаров , чрез Иван Димитров Казаков, във връзка с регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021г. в Трети избирателен район-Варненски. 

Към заявлението са приложени следните изискуеми от ИК документи, а именно:

 1. Предложение по чл.255, ал.1, т.1 от ИК, подписано от Иван Димитров Казаков;
 2. Заявления-декларация по чл.255, ал.1, т.3 от ИК от кандидатите в листата (Приложение № 78 - НСот изборните книжа) – 2 бр;
 3. Пълномощно

 

       В РИК-Варна заявлението за регистрация на кандидатскa листa на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е заведено под № 1/06.10.2021 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

        Политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ е регистрирана за участие в избори за народни представители на 14 ноември 2021 г. с решение № 632-НС/ 28.09.2021 г. на ЦИК. Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

          РИК-Варна намира, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация на кандидатите от кандидатската листа на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ и предвид изложеното, на основание чл.72 ал.1 т.1 и 8 ИК, във връзка чл.255 ал.1 и чл. 258 ал.1 и 2 от ИК и решение № 579-НС/23.09.2021 г.  на ЦИК,  РИК - Варна:

 

РЕШИ: 

1.Регистрира кандидатскa листa на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в избори за народни представители на 14 ноември 2021 г. в Трети избирателен район-Варненски. Обявява кандидатската листа, както следва: 

 1. Иван Димитров Казаков
 2. Валя Тодорова Александрова 

2.Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатскa листa на политическа партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за народни представители в Трети избирателен район-Варненски, за избори, провеждани на 14 ноември 2021 г.

 

  Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 07.10.2021 в 17:12 часа

Календар

Решения

 • № 69 / 27.10.2021

  относно: Образуване на избирателни секции в Трети избирателен район за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация, както и секции в лечебни заведия с COVID отделения при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

 • № 68 / 27.10.2021

  относно: ПСИК община Аксаково

 • № 67 / 27.10.2021

  относно: Откриване на ПСИК в Община Провадия и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, и секция в „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД за провеждане на за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

всички решения