Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 139
Варна, 14.11.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 373/14.11.2021 г.

С вх. № 373/14.11.2021 г. в РИК-Варна е постъпила жалба от Зинеб Еюбова Хюсеин, препратена по електронна поща от ЦИК. В жалбата се излага, че жалбоподателката е майка на Юмер Хюсеинов Хюсеинов, регистриран като гласоподавател в СИК 365 кв. Аспарухово, Община Варна, освидетелстван с решение на ТЕЛК, 100 % нетрудоспособен, с признато право на чужда помощ. Майката е придружила сина си до избирателната секция, но Председателят и членовете на СИК са отказали да го допуснат да гласува, както лично, така и с придружител.

По случая е извършена справка в СИК 365, като на РИК бе представен Протокол № 1 от 14.11.2021 г. /вх. № 374/14.11.2021 г./ с взето решение от СИК 365 с мнозинство от 7 гласа /при 9-членна комисия/, съгласно което СИК е отказала да допусне гласоподавателя Юмер Хюсеинов Хюсеинов да гласува самостоятелно, тъй като същият „не можел да формира воля самостоятелно“, при опит на членовете на СИК да установят вербален контакт с него, а така също са отказали да го допуснат да гласува с придружител, тъй като липсвало увреждане, което да му пречи да упражни самостоятелно правото си на глас и тъй като неговата майка като придружител на практика щяла да гласува вместо него.

По изложеното в жалбата и след установяване на фактическата обстановка и изложеното в Протокол № 1 от 14.11.2021 г. с решение на СИК 365, РИК Варна приема от фактическа и правна страна следното:

Съгласно чл. 100 ал. 4 от ИК решението на СИК, свързано с недопускане на избирател до гласуване, е писмено и се връчва на заинтересованото лице. Решението може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно. В конкретния случай се касае именно до решение на СИК относно недопускането на избирател да гласува, но жалбата е подадена не от избирателя – пълнолетен, дееспособен гражданин, а от трето лице, което не е нито негов настойник, нито законен представител, нито пълномощник. Ето защо жалбата се явява подадена от лице без правен интерес от обжалването, което е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта й и като такава следва да бъде оставен без разглеждане в частта относно допускането на гласоподавателя да гласува.

По същите съображения жалбата се явява недопустима и срещу решението в частта му, с която е отказано гласуване с придружител, доколкото съгласно чл. 236 ал. 1 от ИК, единствено Председателят на СИК може да вземе решение да допусне или да не допусне гласуване с придружител, като при спор въпросът се решава от СИК, чието решение е окончателно. В този смисъл решението на СИК относно недопускането на избирателя да гласува с придружител е окончателен, неподлежащ на обжалване акт.

За пълнота на настоящото изложение следва да бъде отбелязано, че е извън правомощията на СИК преценката относно способността у избирателя да формира или не собствена воля, като в случай че той е пълнолетен гражданин, който не е включен в списъка на заличените лица и фигурира в Избирателния списък на съответната секция, легитимира се с лична карта, то СИК е длъжна да допусне избирателя до гласуване, в който смисъл са дадени нарочни указания към СИК 365 и в частност на нейния Председател.

Относно гласуването с придружител, РИК Варна намира, че за да бъде допуснато гласуване с придружител, то съгласно чл. 236 ал. 1 изр. Първо от ИК придружителят следва да бъде посочен от избирателя. В конкретния случай, видно от Протокол № 1 на СИК 365 избирателят не е посочил желае ли да гласува с придружител, нито е посочил кой желае да бъде негов придружител. В този смисъл решението на СИК, с което е отказано гласуване с придружител, се явява правилно и законосъобразно, ако и РИК да няма правомощия за контрол върху този конкретен акт на СИК.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 2 и т. 20, вр. чл. 100 ал. 4 и чл. 236 ал. 1 от ИК, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

Оставя жалба с вх. № 373/14.11.2021 г. без разглеждане като недопустима.

Дава задължителни указания на Председателя и членовете на СИК 365 в Община Варна относно допускането на избиратели да упражнят правото си на глас съобразно мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 14.11.2021 в 19:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 162 / 21.11.2021

  относно: Промени в СИК в Област Варна при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени на 21 ноември 2021г-втори тур.

 • № 161 / 21.11.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур.

 • № 160 / 21.11.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур

всички решения