Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 118
Варна, 12.11.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

С вх. № 284/12.11.2021г., вх.№ 292/12.11.2021 г. в РИК-Варна са постъпили заявления от партия „Движение за права и свободи“ за регистрация на общо 177 броя застъпници при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г. Приложени  са заявление за регистрация на застъпници, декларации,  списък на хартиен и технически носител, съдържащ имената и  ЕГН на заявените застъпници, пълномощно на представляващия.  След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 147 застъпника са изпълнени изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16,  във връзка  с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/ 11.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА 147 броя застъпници на партия „Движение за права и свободи“, съгласно приложение към настоящото решение.
 2. ОТКАЗВА регистрацията на 30 броя застъпници на партия Движение за права и свободи.
 3. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.
 4. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна регистър на застъпниците на  партия „Движение за права и свободи“.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 12.11.2021 в 18:44 часа

Календар

Решения

 • № 162 / 21.11.2021

  относно: Промени в СИК в Област Варна при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени на 21 ноември 2021г-втори тур.

 • № 161 / 21.11.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур.

 • № 160 / 21.11.2021

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур

всички решения