Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 117
Варна, 12.11.2021

ОТНОСНО: Закриване на ПСИК в лечебно заведение с COVID отделение на територията на Община Провадия и СИК в „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

С вх.№285/12.11.2021 г. в РИК-Варна е постъпило уведомления от Община Провадия , с приложени заповеди на Управителя на "Многопрофилна болница за активно лечение - Царица Йоанна - Провадия" ЕООД за липса на изискуемите условия за образуване на секция  за гласуване на избиратели, настанени в Covid отделение и липса на изискуеми условия за образуване на секция с обхват настанени лица в лечебното заведение без Covid отделение при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители насрочени на 14 ноември 2021г.

Предвид горното, на основание чл. 72, ал. 1, т.1 от ИК,   РИК Варна, 

Р Е Ш И:

1.Закрива СИК с  № 03 24 00 047 и СИК с  № 03 24 00 049, и анулира издадените удостоверения на членовете на секционната избирателна комисия.

2.Утвърждава в списъка на резервните членове, членовете на закритите СИК.  

               

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до
3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Марияна Георгиева Пантелеева

* Публикувано на 12.11.2021 в 18:43 часа

Календар

Решения

  • № 162 / 21.11.2021

    относно: Промени в СИК в Област Варна при провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени на 21 ноември 2021г-втори тур.

  • № 161 / 21.11.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур.

  • № 160 / 21.11.2021

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.-втори тур

всички решения