Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 82
Варна, 21.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състав на ПСИК в Община Варна за провеждане на избори за народни представители, насрочени на 02 април 2023 г.

С вх. № 203/21.03.2023 г. в РИК-Варна е постъпило писмо от Община Варна с пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал. 8 и ал. 9 от ИК относно ПСИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, РИК-Варна

 

Р Е Ш И:

 

Назначава състави на подвижни секционни избирателни комисии за Община Варна за секции от № 030600408 до № 030600410, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение, и издава удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 21.03.2023 в 18:01 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения