Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 71
Варна, 14.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състав на ПСИК в Община Аксаково за провеждане на избори за народни представители, насрочени на 02 април 2023 г.

С вх. № 157/14.03.2023 г. в РИК-Варна е постъпило писмо от Община Аксаково с пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал. 8 и ал. 9 от ИК относно ПСИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.2 и ал.4, чл.91 ал.11 и чл.89 ал.2 от ИК, РИК-Варна

 

Р Е Ш И:

 

Назначава състав на подвижна секционна избирателна комисия за Община Аксаково от ПСИК с № 030200038, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение, и издава удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК. 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 14.03.2023 в 17:49 часа

Календар

Решения

  • № 88 / 24.03.2023

    относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

  • № 87 / 24.03.2023

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

  • № 86 / 24.03.2023

    относно: сигнал с вх. № 231/24.03.2023 г.

всички решения