Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 70
Варна, 14.03.2023

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК за приемане на бюлетини за изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г.

       Във връзка с приемане на бюлетини, отпечатани от оторизирана печатница за изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г. и в изпълнение на Решение № 1644 – НС/ 13.02.2023 г., т.14 и сл., и с оглед осъществяване на правомощията си по ИК за контрол при приемането, транспортирането и съхранение на бюлетините, на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.13 от ИК., РИК – Варна,                                                      

Р Е Ш И:

Определя следните членове на РИК:

 1. Аделина Атанасова Демирева , ЕГН ********* – член на РИК-Варна и
 2. Олег Димитров Атанасов, ЕГН ******** – член на РИК-Варна за приемане на бюлетини от печатница на БНБ или друга оторизирана от ЦИК за изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г.

Като ги упълномощава следното:

Упълномощава, определените в настоящото решение, членове на РИК-Варна да подпишат Приемо-предавателен протокол  и всякакви други книжа с печатница на БНБ или друга оторизирана от ЦИК печатница относно получаване на бюлетини за Трети изборен район –Варна за изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г.

Упълномощава двамата членове относно осъществяване на цялостен контрол при приемането, транспортирането и доставката на бюлетини за Трети изборен район – Варна  при провеждане за изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 14.03.2023 в 17:48 часа

Календар

Решения

 • № 88 / 24.03.2023

  относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“.

 • № 87 / 24.03.2023

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

 • № 86 / 24.03.2023

  относно: сигнал с вх. № 231/24.03.2023 г.

всички решения