Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 67
Варна, 10.03.2023

ОТНОСНО: Откриване на ПСИК в Община Провадия и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания, и секция в „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия“ ЕООД за провеждане на изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г.

С вх. №142/09.03.2023 г. в РИК-Варна е постъпила преписка относно разкриване на СИК в лечебно заведение и в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания на територията на община Провадия, както и информация във връзка с чл. 90, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ИК, относно наличие на изискуем от закона, брой избиратели за разкриване на ПСИК на територията на община Провадия

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1, т.1 и т.6 , във връзка с във връзка с чл.90, ал.1 и чл. 37,ал.1 , във връзка с чл. 9,ал.6 и ал. 8 и чл. 92, ал.4 от ИК, РИК-Варна

 

Р Е Ш И:

 

Формира подвижни секционни избирателни комисии за Община Провадия от секция с № 03 24 00 044 до секция с № 03 24 00 045 и секционни избирателни комисии с  № 03 24 00 046 до секция с № 03 24 00 047

Определя състав от седем на брой членове на СИК и ПСИК.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 10.03.2023 в 17:43 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения