Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 54
Варна, 01.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Аксаково при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

С вх. № 110/01.03.23 г. на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на община Аксаково за състави на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6, 8 и 9 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна,

Р Е Ш И:

 

1.НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за Община Аксаково при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

- от секция с номер от 03 02 00 001 до секция с номер 03 02 00 037.

Съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

      2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Аксаково.

      3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Аксаково.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 01.03.2023 в 17:59 часа

Календар

Решения

  • № 97 / 28.03.2023

    относно: Обхват на територията на ПСИК в Община Варна за провеждане на изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г.

  • № 96 / 28.03.2023

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“

  • № 95 / 28.03.2023

    относно: Регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“

всички решения