Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 33
Варна, 26.02.2023

ОТНОСНО: Подпомагане дейността на РИК Варна

С оглед подпомагане дейността на РИК-Варна при провеждане на изборите за народни представители насрочени на 2 април 2023 г.,  на основание чл.72,ал.1, във връзка с чл.63 ИК, решение № 1586- НС/02.02.2023 г. и решение № 1694 – НС/21.02.2023 г. на ЦИК,   РИК Варна,  

Р Е Ш И

Считано от 11.02.2023 г. до 14 дни след провеждане на изборите за народни представители насрочени на 2 април 2023 г., възнаграждението на Лора Иванова Гоцева и Георги Димитров Попов като специалисти - експерти към РИК да бъде в размер на 1 590 лв.(хиляда петстотин и деветдесет лева) месечно.

Копие от решението да се изпрати на Областна администрация - Варна за сведение и сключване на граждански договори при определеното възнаграждение.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 26.02.2023 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения