Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 26
Варна, 24.02.2023

ОТНОСНО: Назначаване състави на СИК на територията на Община Девня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

С вх. № 42/24.02.2023 г. на РИК-Варна е постъпило предложение от кмета на община Девня за състави на СИК, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.7 от ИК.

РИК-Варна констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-7 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.12 и чл.89 ал.1 от ИК, РИК-Варна,

 

Р Е Ш И:

     

1.НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии за Община Девня при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., както следва:

- от секция с номер от 03 14 00 001 до 03 14 00 011.

Съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

      2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Девня.

      3.ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Девня.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 24.02.2023 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения