Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 20
Варна, 17.02.2023

ОТНОСНО: Pегистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител Веселин Найденов Марешки в изборите, насрочени на 02 април 2023 г., представляван от Николай Наков Наков

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Николай Наков Наков, заведено под № 1 от 17 февруари 2023 г. в регистъра на инициативните комитети в РИК, за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г.. Заявлението е подписано от 7 на брой  членове на инициативния комитет.

Към заявлението са приложени:

 • Решение за създаване на инициативния комитет от 16.02.2023 г. за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за народен представител и за определяне на Николай Наков Наков, като представляващ горецитирания инициативния комитет , както и лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 7 броя;
 • Декларация – Приложение № 55 от изборните книжа, подписани от всеки член на инициативния комитет – 7 броя;
 • Платежно нареждане от 17.02.2023 г. за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 • Удостоверение за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

След извършена проверка РИК-Варна установи, че са изпълнени изискванията на закона за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител Веселин Найденов Марешки в изборите насрочени на 02 април 2023 г., представляван от Николай Наков Наков 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 7, ИК във вр. решение № 1600 - НС/07.02.2023 г. ЦИК, РИК-Варна.

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1.      Николай Наков Наков – представляващ ИК

2.      Николай  Павлов  Почеканов

3.      Боряна Любенова Георгиева

4.      Щериана Валентинова Иванова

5.      Наталия Руменова Иванова-Папазян

6.      Каприел Харутюнов Папазян

7.      Красен Колев Матев

за издигане на независим кандидат за народен представител Веселин Найденов Марешки в изборите насрочени на 02 април 2023 г., представляван от Николай Наков Наков

2.Издава удостоверение за регистрация на ИК.

3.Указва на представляващия ИК, че крайния срок за предаване в РИК- Варна на списъците с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат е 17:00ч. на 28.02.2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 17.02.2023 в 17:37 часа

Календар

Решения

 • № 143 / 03.04.2023

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 142 / 03.04.2023

  относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 141 / 02.04.2023

  относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения