Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 139
Варна, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 394/02.04.2023 г.

С вх. № 394/02.04.2023 г. е постъпила жалба от Ивайло Костадинов – Кандидат нза народен представител от ПП Има такъв народ, в която се излага, че в СИК 001 с . Аврен и в СИК №№ 267, 268, 271, 272, 277, 278, 279, 280, 171, 353, 354, 360, 361, 362, 365, 368 и 372 в гр. Варна били монтирани „кабини“ за гласуване вместо „параван“ за гласуване.

В Изборния кодекс, както и в Методическите указания на ЦИК липсва легална дефиниция на понятието „параван“ за гласуване. Предвид горното РИК е в невъзможност да установи в кои СИК за целите на гласуване с хартиени бюлетини има изграден „параван“ и в кои „кабини“ за гласуване.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 2 и т. 20, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

По жалбата вх. № 394/02.04.2023 г. НЕ УСТАНОВЯВА извършено нарушение от СИК 001 с . Аврен и в СИК №№ 267, 268, 271, 272, 277, 278, 279, 280, 171, 353, 354, 360, 361, 362, 365, 368 и 372 в гр. Варна и оставя жалбата без уважение като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 02.04.2023 в 20:42 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения