Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 138
Варна, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 390/02.04.2023 г.

С вх. № 390/02.04.2023 г. е постъпила жалба от Пламена Маринова, в която се излага, че в 11:00 часа СИК 165 е гласувала машинно, но не е била разпечатана разписка от СУЕМГ. Бил е повикан техник, който е извадил от устройството частично отпечатана машинна бюлетина, от която не е било видно по какъв начин е гласувала. Въпреки това разпечатаното от машината е било пуснато в кутията за машинни бюлетини, като е била уверена от членовете на СИК, че гласът й ще бъде отчетен.

Съгласно Методическите указания на ЦИК повторно гласуване в хипотезата, изложена от жалбоподателката не бе допустимо. Едва в 12:30 часа в изборния ден по електронна поща в РИК Варна бе получено изрично указание от ЦИК в случаи, сходни с изложения от жалбоподателката, гласоподавателите да бъдат допускани да гласуват повторно по избран от тях начин. С оглед техническите възможности за разпространение на получената едва в 12:30 часа информация и нови указания от ЦИК, РИК Варна е направила обективно възможното да информира разположените в Район 03 Варненски 648 секции за мерките, които следва да предприемат.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 2 и т. 20, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

По жалбата вх. № 390/02.04.2023 г. НЕ УСТАНОВЯВА извършено нарушение от СИК 165 в гр. Варна в 11:00 часа на 02.04.2023 г.

ДАВА указания на членовете на СИК 165 в гр. Варна относно дължимите от СИК действия в случаите, в които СУЕМГ не отпечата разписка от машинното гласуване или от същата не може да бъде установен вота на избирателя съгласно дадените от ЦИК указания с писмо изх. № НС-15351/02.04.2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 02.04.2023 в 20:41 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения