Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 137
Варна, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 376/02.04.2023 г.

С вх. № 376/02.04.2023 г. е постъпила жалба от Зорница Василева – Зам. Председател на ГС на БСП Варна, в която се излага, че в СИК 96 машината за гласуване е разположена на масата, на която стоят и членовете на секционната комисия, което е предпоставка за нарушаване тайната на вота. Също се сочи, че „пердето“ на „паравана“ е поставено по начин, допускащ гласоподавателите да заснемат начина, по който са гласували. Твърди се, че СИК не поставя печат върху машинните бюлетини.

По изложеното в жалбата бе извършена проверка в СИК 96, при която бяха дадени изрични указания относно разполагането на СУЕМГ, разполагането на паравана и задължителното поставянето на печат на гърба на бюлетините от машина.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 2 и т. 20, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

ДАВА указания на членовете на СИК 96 относно разполагането на СУЕМГ, разполагането на паравана и задължителното поставянето на печат на гърба на бюлетините от машина в съответствие с Методическите указания на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 02.04.2023 в 20:40 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения