Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 136
Варна, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 375/02.04.2023 г.

С вх. № 375/02.04.2023 г. е постъпила жалба от Бойко Станкушев, като представител на Фондация „Антикорупционен фонд“, в която се излага, че в СИК 395 в гр. Варна е допуснато едно лице да бъде придружител на 10 гласоподаватели, като наред с това след като гласоподавателка е излязла от тъмната стаичка и е заявила, че е сбъркала в отбелязването на желаната от нея партия, е била посъветвана от Председателя на СИК, че следва да се подпише до грешно отбелязаното и да отбележи в същата бюлетина действителното си желание.

По изложеното в жалбата бе извършена проверка от членовете на РИК Варна, при която бе установено, че действително в СИК 395, разположена в Дом за стари хора „Гергана“ в гр. Варна е допуснато три лица да бъдат придружители всеки на по трима гласоподаватели, вместо на регламентирани съгласно чл. 236 ал. 5 от ИК до двама гласуващи. При проверката не бе установено наличието на останалите, визирани в жалбата нарушения.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 2 и т. 20, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 236 ал. 5 от ИК и ДАВА указания на членовете на СИК 395, разположена в Дом за стари хора „Гергана“ в гр. Варна относно стриктното спазване на разпоредбите на Изборния кодекс относно гласуването с придружител.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

 

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 02.04.2023 в 20:37 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения