Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 135
Варна, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 369/02.04.2023 г.

С вх. № 369/02.04.2023 г. е постъпила жалба от Зорница Василева – Зам. Председател на ГС на БСП Варна, в която се излага, че са постъпили сигнали, че в изборни секции в район „Вл. Варненчик“ в гр. Варна липсвало достатъчно осветление в обособените паравани, което било предпоставка за ограничаване правото на глас.

След допълнително проведен разговор с жалбоподателката бе установено, че се касае до секции в СУ „П. К. Яворов“. Бе извършена проверка, при която бяха дадени допълнителни указания на членовете на СИК относно разполагането на параваните по начин, осигуряващ добра осветеност. За пълнота на настоящото решение следва да се отбележи, че изложеното в жалбата не съставлява нарушение на Изборния кодекс.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 72, ал.1, т. 2 и т. 20, РИК Варна

 

РЕШИ:

 

ДАВА указания на членовете на СИК, разположени на територията на СУ „П.К. Яворов“ гр. Варна относно начина на разполагане на параваните за гласуване с хартиена бюлетина.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия н срок от 3 дни от обявяването му, на основание чл. 73 ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 02.04.2023 в 20:35 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения