Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 129
Варна, 01.04.2023

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“.

С вх.№ 359/01.04.2023 г.oт 16:45 ч. в РИК-Варна е постъпило заявление от ПП „Движение за права и свободи“ и списък с 1 брой упълномощен представител при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г. Приложено е заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 1 брой упълномощен представител са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК .

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 1 брой упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, съгласно приложение към настоящото решение.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 01.04.2023 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения