Районна избирателна комисия Варна


РЕШЕНИЕ
№ 124
Варна, 01.04.2023

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „Продължаваме промяната – Демократична България“

С вх.№ 346/01.03.2023 г.oт 12:39 в РИК-Варна е постъпило заявление от КП „Продължаваме промяната – Демократична България“ и списък на 1 брой упълномощен представител при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02 април 2023 г. Приложени са заявление и списък на хартиен и технически носител.

След извършена проверка РИК-Варна констатира, че за 1 брой упълномощен представител са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК .

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка  с чл.124 ИК, РИК-Варна

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Варна 1 брой упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната – Демократична България“, съгласно приложение към настоящото решение.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Велин Марков Жеков

Секретар: Олга Николаева Куцарова-Томова

* Публикувано на 01.04.2023 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 143 / 03.04.2023

    относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 142 / 03.04.2023

    относно: Попълване състав на СИК в изборния ден за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 141 / 02.04.2023

    относно: Жалба с вх. № 382/02.04.2023 г.

всички решения