Архив избори:
30.09.2022

Съобщение

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СИК

Уважаеми колеги,

за улеснение в работата Ви, като членове на СИК, качваме методически указания, решение на ЦИК за опаковане и предаване на изборни книжа и материали с отбелязване на важни моменти в изборния процес:

Методически указания при гласуване с машинно устройство

опаковане и предаване на изборните книжа и материали

 

 

!!! НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ИЗКАРАТЕ 3 БРОЯ ФИНАЛНИ ОТЧЕТИ КЪМ ПРОТОКОЛА, КОИТО ТРЯБВА ДА ДОНЕСЕТЕ В РИК

 

 

 

22.09.2022

Съобщение

Следващото заседание на РИК - Варна ще се проведе на 30.09.2022 г. от 17.00 ч.

02.09.2022

Съобщение

РИК - Варна напомня, че крайния срок за подаване на:

 - Подаване на заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;

 - Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;

 - Подаване на заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;

 относно провеждане на избори за народни представители, изтича на 17.09.2022 година.

31.08.2022

Съобщение

Приключи проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрация на независим кандидат Цветан Христов Атанасов за народен представител на изборите, насрочени на 02 октомври 2022 г. , като резултатите са следните:

- брой на избирателите по представения за проверка списък - 1791 

- общ брой коректно установени записи - 1437

- минимален брой изискуеми коректни записи - 1000

26.08.2022

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

ОБЩИНА ВАРНА 

№ на секция

Седалище на секция

001

НУИ "Добри Христов", ул. "Стефан Караджа" № 34

005

СУ “Св. Климент Охридски”, ул. "Михаил Колони" № 10

017

СУ „Димчо Дебелянов“ – ул. „Русе“ №2

023

ОУ „Константин Арабаджиев“ (филиал), ул. „Хараламби Ангелов“ №13

036

Младежки дом, бул. "Цар Освободител" № 27

041

СУЕО "Александър Сергеевич Пушкин", ул."Проф. Державин" № 12

043

ОУ "Васил Априлов", ул. "Братя Миладинови" №130

071

СУ "Елин Пелин", ул. "Тодор Влайков" № 18

092

Технически университет, ул."Студентска" № 1, Машинен факултет, ет.1, зала 114

096

Народно читалище "Васил Левски - 1945", ул. "Лоза" № 3, ет. 1, фитнес зала

097

VII СУ "Найден Геров", ул."Царевец" № 1, ет.1 - физкултурен салон

104

ОУ "Черноризец Храбър" ул."Студентска" №1, ет. 1, актова зала

111

Икономически университет (ІІ корпус), ул. "Евлоги Георгиев" № 24, ет. 1 аудитория 2-131

125

III ОУ "Ангел Кънчев", ул."Роза" № 23, ет.1, стая 105

 

148

ОУ „Стефан Караджа“, ул. „Братя Бъкстон“ №11, ет.1, стая 1 – малък физкултурен салон

156

V ГПЧЕ "Йоан Екзарх", ж.к. "Чайка", ет.1, стая 100В

176

ОУ „Панайот Волов” – кв. „Виница”, ул. Димитър Солунски”, №4, ет.1, стая 101

183

Медицински колеж, бул. „Цар Освободител“ №84, ет.2, стая 212 – от към улица „Хр. Морфова“

184

IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ №54, ет.1, ст. 110

187

 

Първа езикова гимназия, ул. „Подвис“ №29, ет.1, стая 112

192

ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к. "Възраждане" II м.р.

214

ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к. "Трошево, ул. "Милосърдие" №12

246

СУ “Гео Милев”, ж.к. "Младост, бул. "Република" №124А

281

ПГ по Електротехника, ж.к. "Победа", ул. "Върба" №24

291

ОУ "Патриарх Евтимий", ж.к. "Вл. Варненчик" I м.р. ул. "Димитър Дончев-Доктора" №10

303

ДГ № 42 "Българче", ж.к. "Вл. Варненчик" І м.р., ул. "Г. Минков"

313

ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к. "Вл. Варненчик" II м.р.

327

СУ " П.К. Яворов ", ж.к. "Вл. Варненчик" III м.р.

338

I ОУ "Св. Княз Борис І", ж.к. ''Вл. Варненчик'' IV м.р.

362

НУ „Васил Левски“, ул. „Места“ № 27

370

СУ “Любен Каравелов”, ул. "Народни будители" № 17А

382

Кметство Казашко, Народно читалище "М. Шолохов", ул. "Казашка" № 14

383

Кметство Каменар, Народно читалище "Пробуда" ул. "Цар Симеон І" № 8

384

Кметство Каменар, ОУ "Добри Войников", ул."С. Врачански" – само за лица със затруднено зрение – няма изградена рампа

385

Кметство Каменар, ОУ "Добри Войников", ул."С. Врачански" – само за лица със затруднено зрение  - няма изградена рампа

386

Кметство Звездица, ул. "Феникс" №59

387

Кметство Константиново, ул. ''Васил Левски'' №36 ет.1

 

За превоз на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването от "Градски транспорт" ЕАД ще бъдат осигурени специализирани МПС (микробуси).

Диспечерският екип ще приема заявки за транспорт от 19.09.2022 г. и през целия изборен ден на телефони 0700 10 966 и 0889 409 221.

 

Всички секции в Община ВетриноОбщина Суворово и Община Аврен се намират на ет.1 и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Аксаково 

СИК № 030200003 – гр. Аксаково, ул. „Михаил Иванов“ № 1

СИК № 030200015 – гр. Игнатиево, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Приемане на заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването може да се извършва в интервала от 07.00 ч. до 19.00 ч. на 1 и 2 октомври 2022 г. на телефон: 0899/915 106

В работните дни преди 01 октомври 2022 г., приемане на заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването може да се извършва в интервала от 08.00 ч. до 17.00 ч. на телефон: 0899/915 148

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Секция 030400007 – гр. Белослав, ЦДГ „Първи юни“, кв. „Младост“ – 1 етаж

ОБЩИНА БЯЛА  Изборните помещения на :

-        избирателна секция № 03 05 00 001  - гр. Бяла, ул. "А. Премянов" № 14, площад „Европа“, изложбена зала в ОКИ - Бяла

 

-        избирателна секция № 03 05 00 002  - гр. Бяла, ул. "А. Премянов" № 14, площад „Европа“, клуб на културата в ОКИ - Бяла

 

-        избирателна секция № 03 05 00 003 – с. Горица, сградата на читалището

 

-        избирателна секция № 03 05 00 004 – с. Господиново,  сградата на читалището

 

-        избирателна секция № 03 05 00 005 – с. Дюлино, Клуб на пенсионера

 

-        избирателна секция № 03 05 00 006 – с. Попович, бивш търговски обект на ПК “Приморие“  ,

в които ще се гласува при произвеждането на изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., са разположени на приземни / партерни/ първи етажи.

ІІ. За придвижването на избирателите с увреждания в изборния ден ще бъдат осигурени  служебни превозни средства.

Заявки за осигуряване на транспорт ще се приемат до 16.00 часа на 30-ти септември 2022 г. , като следва :

 1. На място: в административните сградина:

-        Община Бяла – с адрес: гр.Бяла, ул.”Андрей Премянов” №29, фронт офис

Кметствата    – с адреси по населени места: с. Горица, с. Господиново, с. Дюлино и  с. Попович.    

 1. По телефона:

-        05143/ 23 79 – за гр.Бяла

-        05143/ 40 74 – за с.Горица и с.Самотино

-        051428/  224 – за с.Господиново

-        051428/  220 – за с.Дюлино

-        05143/ 23 70 – за с.Попович

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  - Всички избирателни секции с изключение на СИК №03 09 00 014-с.Искър , образувани на територията на Община Вълчи дол се намират на 1-ви или партерен етаж в определената сграда и са подходящи за гласуване от хора с увредено зрение или със затруднения в придвижването. 

                  -  За всяка СИК има определен административен отговорник , който ще бъде ангажиран с подпомагането на избиратели с проблеми в зрението и придвижването.

                 -   В общинският център има определени дежурни автомобили, които ще обслужват избиратели с цитираните проблеми, след подаване на заявка на тел. 05131-23-15.

ОБЩИНА ДЕВНЯ  - Секции за гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, снабдени с рампи, както следва:     

031400004
Кв. Девня, СУ „Васил Левски”
031400005
Кв. Девня, СУ „Васил Левски”
031400006
Кв. Девня, СУ „Васил Левски”
031400009
Кв. Девня, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Ще се приемат в общинска администрация Девня заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден от гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението на 2.10.2022 г. /неделя/ от 09.00 ч. до 18.00 ч. на телефон 0519 47011 или на адрес гр. Девня, бул.”Съединение” № 78. 

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

 № на ИС

Адрес

031300002

гр. Долни чифлик, НЧ „Изгрев”, ул. „Камчия”, № 2

031300008

с. Пчелник, ОУ ”Хр. Ботев”, ул. „П. Хилендарски”, № 19

031300012

с. Горен чифлик, ОУ „П. Хилендарски”, ул. „Орловец”, № 2

031300015

с. Гроздьово, ОУ “Христо Смирненски”, бул. „Ленин”, №10

031300023

с. Ст. Оряхово, ОУ, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, № 36

 

ДЪЛГОПОЛ

СИК № 031600007 – гр. Дългопол, ул. „Тодор Илиев“ № 1 /Ритуална зала „Младост“/

СИК № 031600023 – с. Цонево, ул. „Тринадесета“ №1 /Пенсионерски клуб в Ритуална зала/

Телефон за заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването:

 • В работни дни: 0517/22187 / от 08:00 ч. до 17.00 ч./

 

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ: Избирателни секции на територията на Община Провадия, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднено придвижване:

 № на ИС

Адрес

032400010

гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ №96, сградата на пенсионерски клуб „Надежда“

032400013

гр. Провадия, ул. „Дунав“ №72, сградата на СУ „Димитър Благоев“

032400015

гр. Провадия, ул. „Дунав“ №46, сградата на пенсионерски клуб „Овеч“

 

24.08.2022

Съобщение

РИК-Варна напомня, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес, може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 138 / 03.10.2022

  относно: Секция № 03 06 02 177

 • № 137 / 02.10.2022

  относно: Секция № 03 06 01 022

 • № 136 / 02.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК за отчитане на изборните резултати за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения